کودکان با سن چهار، پنج و شش سال

مدت دوره: 90 روز

ویژگی های طرح
 • ارسال 6 بسته به ارزش تقریبی 950,000 تومان (با 95,000 تومان تخفیف شما 855,000 تومان می پردازید.)
 • دسترسی به فیلم های آموزشی "آزمایش در خانه با وسایل ساده"
 • پشتیبانی علمی و فنی از طریق ارتباط با پشتیبان
 • امکان دریافت انواع جوایز از طریق شرکت در جشنواره ها و مسابقات و ...
855٬000 تومان

اول، دوم و سوم ابتدایی

مدت دوره: 90 روز

ویژگی های طرح
 • ارسال 6 بسته به ارزش تقریبی 1,100,000 تومان (با 110,000 تومان تخفیف شما 990,000 تومان می پردازید.)
 • دسترسی به فیلم های آموزشی "آزمایش در خانه با وسایل ساده"
 • پشتیبانی علمی و فنی از طریق ارتباط با پشتیبان
 • امکان دریافت انواع جوایز از طریق شرکت در جشنواره ها و مسابقات و ...
990٬000 تومان

چهارم، پنجم و ششم ابتدایی

مدت دوره: 90 روز

ویژگی های طرح
 • ارسال 6 بسته به ارزش تقریبی 1,300,000 تومان (با 130,000 تومان تخفیف شما 1,170,000 تومان می پردازید.)
 • دسترسی به فیلم های آموزشی "آزمایش در خانه با وسایل ساده"
 • پشتیبانی علمی و فنی از طریق ارتباط با پشتیبان
 • امکان دریافت انواع جوایز از طریق شرکت در جشنواره ها و مسابقات و ...
1٬170٬000 تومان

هفتم، هشتم و نهم متوسطه

مدت دوره: 90 روز

ویژگی های طرح
 • ارسال 6 بسته به ارزش تقریبی 1,500,000 تومان (با 150,000 تومان تخفیف شما 1,350,000 تومان می پردازید.)
 • دسترسی به فیلم های آموزشی "آزمایش در خانه با وسایل ساده"
 • پشتیبانی علمی و فنی از طریق ارتباط با پشتیبان
 • امکان دریافت انواع جوایز از طریق شرکت در جشنواره ها و مسابقات و ...
1٬350٬000 تومان

کودکان با سن چهار، پنج و شش سال

مدت دوره: 180 روز

ویژگی های طرح
 • ارسال 6 بسته به ارزش تقریبی 1,100,000 تومان
 • ارسال محتوای آموزشی، هر آخر هفته
 • پشتیبانی علمی و فنی از طریق ارتباط با پشتیبان
 • امکان دریافت انواع جوایز از طریق شرکت در جشنواره ها و مسابقات و ...
990٬000 تومان

اول، دوم و سوم ابتدایی

مدت دوره: 180 روز

ویژگی های طرح
 • ارسال 6 بسته به ارزش تقریبی 1,250,000 تومان
 • ارسال محتوای آموزشی، هر آخر هفته
 • پشتیبانی علمی و فنی از طریق ارتباط با پشتیبان
 • امکان دریافت انواع جوایز از طریق شرکت در جشنواره ها و مسابقات و ...
1٬120٬000 تومان

چهارم، پنجم و ششم ابتدایی

مدت دوره: 180 روز

ویژگی های طرح
 • ارسال 6 بسته به ارزش تقریبی 1,450,000 تومان
 • ارسال محتوای آموزشی، هر آخر هفته
 • پشتیبانی علمی و فنی از طریق ارتباط با پشتیبان
 • امکان دریافت انواع جوایز از طریق شرکت در جشنواره ها و مسابقات و ...
1٬300٬000 تومان

هفتم، هشتم و نهم متوسطه

مدت دوره: 180 روز

ویژگی های طرح
 • ارسال 6 بسته به ارزش تقریبی 1,700,000 تومان
 • ارسال محتوای آموزشی، هر آخر هفته
 • پشتیبانی علمی و فنی از طریق ارتباط با پشتیبان
 • امکان دریافت انواع جوایز از طریق شرکت در جشنواره ها و مسابقات و ...
1٬530٬000 تومان

هزینه پست برای خرید های زیر ۲۰۰ هزار تومان ۱۰ هزار تومان و برای خرید های بالای ۲۰۰ هزار تومان به سراسر کشور رایگان است.

آخرین محصولات

نمایش همه

به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟